หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง